Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Сливен е учредена на 28.03.2019 г.

Към настоящия момент в колегията членуват 43 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия  гр. Сливен

IBAN:BG 69STSA93000026372663 BIG : STSBGSF
Банка: ДСК ЕАД ФЦ СЛИВЕН
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците –гр. Сливен

С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Пейо Яворов“ 10, 8800, Сливен

Регионален председател

+359 886 845 169

Имейл

office-sliven@baz.bg

Галерия

Новини

Структура

Стойко Стойков

Председател

 • Заместник председател Ирена  Боева

  Секретар Румяна Василева

  Членове:

  1. Светлана Георгиева
  2. Петър Георгиев
 • Контролна комисия:

  Председател:  Калин Манукян

  Членове:

  1. Веселина Донева
  2. Хашим Хашимов

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател Марчо Марчев

  Членове:

  1. Здравка Христова
  2. Татяна Динева

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-sliven@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 886845169

Полезни връзки